The Holy Rosary

Add Catalan audio

S'enviaran els següents fitxers d'àudio:
(* Opcional)

La Coroneta de la Divina Misericòrdia

ca_segno_croce.mp3
+ En el nombre del Pare, y del Fill, y del Esperit Sant. Amén.

ca_eterno_padre.mp3
Pare Etern, t'ofereixo el Cos i la Sang, l'Ànima i la Divinitat del Teu Amadíssim Fill, nostre Senyor Jesucrist, en expiació dels nostres pecats i els del mon sencer.

ca_per_la_sua.mp3
Per la Seva Dolorosa Pasió, tingues Misericòrdia de nosaltres i del mon sencer.

ca_santo_dio.mp3
Sant Deus, Sant Fort, Sant Inmortal, tingues pietat de nosaltres i del mon sencer.

ca_sangue_e_acqua.mp3
Oh Sang i Aigua que vas brotar del Cor de Jesús com una font de Misericòrdia per a nosaltres, en Tu confio.

El Santo Rosario

ca_credo.mp3
El Credo

ca_pater.mp3
Pare nostre

ca_ave.mp3
Avemaria

ca_gloria.mp3
Glòria

ca_salve_regina.mp3
La Salve

ca_litanie.mp3
Lletania Lauretana

ca_gesu_mio.mp3
"Oh Jesús meu, perdona'ns, lliurans del foc de l'infern, porta al Cel a totes les ànimes, especialment les més necessitades."

ca_o_dio.mp3
"Deu meu, vine al meu auxili. Senyor, donat presa a socórrer-me."

ca_regina_pace.mp3
"Maria, Mare de gràcia, Mare de misericòrdia, defensans dels nostres enemics i emparans ara i en la hora de la nostra mort. Amén."

ca_intenzioni_papa.mp3
"Oracions per les intencions del Papa."


MISTERIS:
ca_gioia1.mp3  "Primer Misteri de Goig... L'Encarnación del Fill de Deu"
ca_gioia2.mp3 "Segon Misteri de Goig... La Visitació de La nostra Senyora a la seva cosina Santa Isabel"
ca_gioia3.mp3 "Tercer Misteri de Goig... El Naixement del Fill de Déu al portal de Betlem"
ca_gioia4.mp3 "Quart Misteri de Goig... La presentació de Jesús al Temple"
ca_gioia5.mp3 "Cinqué Misteri de Goig... El Nen Jesús perdut i trobat al Temple"

ca_luce1.mp3 "Primer Misteri de Llum... El Baptisme al Jordà"
ca_luce2.mp3 "Segon Misteri de Llum... Les noces de Canà"
ca_luce3.mp3 "Tercer Misteri de Llum... L'anunci del Regne de Déu"
ca_luce4.mp3 "Quart Misteri de Llum... La Transfiguració"
ca_luce5.mp3 "Cinqué Misteri de Llum... La institució de l'Eucaristia"

ca_dolore1.mp3 "Primer Misteri de Dolor... L'oració a l'Hort"
ca_dolore2.mp3 "Segon Misteri de Dolor... La flagel·lació de Jesús lligat a la columna"
ca_dolore3.mp3 "Tercer Misteri de Dolor... La coronació d'espines"
ca_dolore4.mp3 "Quart Misteri de Dolor... Jesús amb la Creu a sobre camí del Calvari"
ca_dolore5.mp3 "Cinqué Misteri de Dolor... La crucifixió i mort de Jesús"

ca_gloria1.mp3 "Primer Misteri de Glòria... La resurrecció del Fill de Déu"
ca_gloria2.mp3 "Segon Misteri de Glòria... L'Ascensió del Senyor al cel"
ca_gloria3.mp3 "Tercer Misteri de Glòria... La vinguda de l'Esperit Sant"
ca_gloria4.mp3 "Quart Misteri de Glòria... L'Assumpció de Maria al cel"
ca_gloria5.mp3 "Cinqué Misteri de Glòria... La coronació de Maria com a Reina i Senyora de tot allò creat"


OPCIONAL:

ca_gioia1v.mp3 (*) «Al sisè mes l'àngel Gabriel va ser enviat per Déu a una ciutat de Galilea, anomenada Natzaret, a una verge desposada amb un home anomenat Josep, de l'estirp de David; el nom de la verge era Maria» (Lc 1,26-27).

ca_gioia2v.mp3 (*) «En aquells dies Maria es va posar en camí i va anar de pressa a la regió muntanyosa, a una ciutat de Judá; va entrar a casa de Zacaries i va saludar Isabel. I va succeir que, quan Isabel va sentir la salutació de Maria, va saltar de goig el nen al seu si, i Isabel va quedar plena d'Esperit Sant; i exclamant a veu en crit, va dir: "Beneïda tu entre les dones i beneït el fruit del teu si"» (Lc 1, 39-42)

ca_gioia3v.mp3 (*) «Va succeir que en aquells dies va sortir un edicte de Cèsar August ordenant que s'empadronés tothom. Aquest primer empadronament va tenir lloc sent Cirino governador de Síria. Tots anaven a empadronar-se, cadascun a la seva ciutat. Va pujar també Josep des de Galilea, de la ciutat de Natzaret, a Judea, a la ciutat de David, que es diu Betlem, per ser ell de la casa i família de David, per empadronar-se amb Maria, la seva esposa, que estava encinta. I va passar que, mentre ells eren allà, se li van complir els dies de l'enllumenament, i va donar a llum el seu fill primogènit, el va embolicar en bolquers i el va ficar al llit en un pessebre, perquè no tenien lloc a l'allotjament» (Lc 2,1 -7).

ca_gioia4v.mp3 (*) «Quan es van complir els vuit dies per circumcidar-lo, se li va donar el nom de Jesús, com ho havia anomenat l'àngel abans de ser concebut al si. Quan es van complir els dies de la purificació d'ells, segons la Llei de Moisès, van portar Jesús a Jerusalem per presentar-li al Senyor, com està escrit a la Llei del Senyor: Tot home primogènit serà consagrat al Senyor i per oferir en sacrifici un parell de tórtores o dos colomins, d'acord amb el que es diu a la Llei del Senyor» (Lc 2, 21-24).

ca_gioia5v.mp3 (*) «Els seus pares anaven cada any a Jerusalem a la festa de la Pasqua. Quan va tenir dotze anys, van pujar ells com de costum a la festa i, en tornar-se, passats els dies, el nen Jesús es va quedar a Jerusalem, sense saber-ho els seus pares... I va succeir que al cap de tres dies, el van trobar al Temple assegut enmig dels mestres, escoltant-los i preguntant-los; tots els qui el sentien estaven estupefactes per la seva intel·ligència i les seves respostes» (Lc 2, 41-47).

ca_luce1v.mp3 (*) «Bautitzat Jesús, va sortir després de l'aigua; i en això es van obrir els cels i va veure l'Esperit de Déu que baixava en forma de colom i venia sobre ell. I una veu que sortia del cel deia: "Aquest és el meu Fill estimat, en qui em complac"». (Mt 3,16-17)

ca_luce2v.mp3 (*) «Tres dies després se celebraven un casament a Canà de Galilea i hi era la mare de Jesús. Va ser convidat també al casament Jesús amb els seus deixebles. I, com que faltés vi, perquè s'havia acabat el vi del casament, diu a Jesús la seva mare: "No tenen vi". Jesús li respon: "Què tinc jo amb tu, dona? Encara no ha arribat la meva hora". Diu la seva mare als servents: "Feu el que ell us digui"». (Jn 2, 1-5).

ca_luce3v.mp3 (*) «El temps s'ha complert i el Regne de Déu és a prop; convertiu-vos i creieu en l'Evangeli». (Mc 1, 15)

ca_luce4v.mp3 (*) «Sis dies després, Jesús va agafar Pere, Jaume i el seu germà Joan, i els va portar a part, a una muntanya alta. I es va transfigurar davant seu: el seu rostre es va posar brillant com el sol i els seus vestits es van tornar blancs com la llum» (Mt 17, 1-2).

ca_luce5v.mp3 (*) «Mentre estaven menjant, Jesús va prendre pa i el va beneir, el va partir i, donant-li-ho als seus deixebles, va dir: "Preneu, mengeu, aquest és el meu cos"» (Mt 26, 26).

ca_dolore1v.mp3 (*) «Llavors Jesús va anar amb ells a un hort, anomenat Getsemaní, i va dir als seus deixebles: "Seieu aquí mentre pregaré". I prenent amb si Pere i els dos fills de Zebedeu, va començar a sentir tristesa i angoixa. Llavors els va dir: "La meva ànima està trista fins al punt de morir; quedeu-vos aquí i vetlleu amb mi". I avançant-se una mica, va caure cara a terra, i suplicava així: "Pare meu, si és possible, que passi de mi aquesta copa, però no sigui com jo vull, sinó com vulguis tu"» (Mt 26, 36-39) .

ca_dolore2v.mp3 (*) «Pilato llavors va prendre Jesús i el va fer assotar. Els soldats van trenar una corona d'espines, se la van posar al cap i li van vestir un mantell de porpra; i, apropant-s'hi, li deien: "Salvi, Rei dels jueus". I li donaven bufetades» (Jn 19,1-3).

ca_dolore3v.mp3 (*) «Llavors els soldats del procurador van portar Jesús al pretori i van reunir al seu voltant tota la cohort. El van despullar i li van tirar a sobre un mantell de porpra i, trenant una corona d'espines, se la van posar sobre el cap, ia la mà dreta una canya, i doblegant el genoll davant seu, li feien burla dient: "Salve, Rey dels jueus"». (Mt 27, 27-29)

ca_dolore4v.mp3 (*) «I van obligar un que passava, Simón de Cirene, que tornava del camp, el pare d'Alejandro i de Rufo, que portés la seva creu. El van conduir al lloc del Gòlgota, que vol dir de la Calavera» (Mc 15, 21-22).

ca_dolore5v.mp3 (*) «Arribats al lloc anomenat "La Calavera", el van crucificar allà a ell i als dos malfactors, un a la dreta i un altre a l'esquerra. Jesús deia: "Pare, perdona'ls, perquè no saben què fan"... Era ja això de migdia quan, en eclipsar-se el sol, hi va haver foscor sobre tota la terra fins a la mitja tarda. El vel del Santuari es va esquinçar pel mig i Jesús, donant un fort crit va dir: "Pare, a les vostres mans poso el meu esperit" i, dit això, va expirar» (Lc 23, 33-46).

ca_gloria1v.mp3 (*) «El primer dia de la setmana, molt de demà, van anar al sepulcre portant les aromes que havien preparat. Però van trobar que la pedra havia estat retirada del sepulcre, i van entrar, però no van trobar el cos del Senyor Jesús. No sabien què pensar-ne, quan es van presentar davant d'elles dos homes amb vestits resplendents. Elles, espantades, miraven a terra, i ells els van dir: "Per què busqueu entre els morts a qui és viu? No és aquí, ha ressuscitat"» (Lc 24, 1-6).

ca_gloria2v.mp3 (*) «El Senyor Jesús, després de parlar-los, va pujar al cel i es va asseure a la dreta de Déu» (Mc 16, 19).

ca_gloria3v.mp3 (*) «En arribar el dia de la Pentecosta, tots estaven reunits en un mateix lloc. De sobte va venir del cel un soroll com el d'una ràfega de vent impetuós, que va omplir tota la casa on eren. Se'ls van aparèixer unes llengües com de foc que es van repartir i es van posar sobre cadascun d'ells; quedaren tots plens de l'Esperit Sant i es posaren a parlar en altres llengües, segons l'Esperit els concedia expressar-se» (Ac 2, 1-4).

ca_gloria4v.mp3 (*) «Totes les generacions em diran benaurada perquè el Senyor ha fet obres grans en mi» (Lc 1, 48-49).

ca_gloria5v.mp3 (*) «Un gran senyal va aparèixer al cel: una dona, vestida de sol, amb la lluna sota els seus peus, i una corona de dotze estrelles sobre el seu cap» (Ap 12, 1).


Envieu els vostres fitxers d'àudio
haquiGRÀCIES!!!

2022 iPray.eu. All Rights Reserved.

Made with ‌

HTML Code Creator