The Holy Rosary

Add Malay audio

The audio files that are to be sent are the following: 
(* optional)

Keronka Kerahiman Ilahi

ms_eterno_padre.mp3
Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu, Tubuh dan Darah, Jiwa dan Ke-Illahi-an Putera-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia.

ms_per_la_sua.mp3
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belaskasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.

ms_santo_dio.mp3
Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.

ms_sangie_e_acqua.mp3
Darah dan Air yang telah memancar dari Hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku!

Doa Rosario Suci

ms_segno_croce.mp3
+ Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

ms_credo.mp3 (Kredo/Syahadat para Rasul)
"Aku percaya akan Allah,
Bapa Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi;
dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita;
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria;
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus;
disalibkan, wafat dan dimakamkan;
yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati;
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Yang Maha Kuasa;
dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang Kudus,
persekutuan para kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan badan,
kehidupan kekal,
Amin."

ms_ave.mp3Salam Maria

ms_pater.mp3Bapa Kami 

ms_gloria.mp3Kemuliaan kepada Bapa 

ms_gesu_mio.mp3
"Ya Yesus ku, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan bawalah semua roh ke syurga, terutama sekali mereka yang memerlukan belas kasihan Mu."

ms_regina_pace.mp3
"Maria, Ratu keamanan, doakanlah kami."

ms_intenzioni_papa.mp3
"Doa untuk niat Paus."


ms_gioia1.mp3 - Misteri Gembira Pertama. Maria menerima khabar gembira dari malaikat Gabriel.
ms_gioia2.mp3 - Misteri Gembira Kedua. Maria mengunjungi Elisabet.
ms_gioia3.mp3 - Misteri Gembira Ketiga. Yesus dilahirkan di Betlehem.
ms_gioia4.mp3 - Misteri Gembira Keempat. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah.
ms_gioia5.mp3 - Misteri Gembira Kelima. Yesus diketemukan di bait Allah.

ms_dolore1.mp3 - Misteri Sedih pertama. Yesus berdoa di taman Getsemani.
ms_dolore2.mp3 - Misteri Sedih Kedua. Yesus didera.
ms_dolore3.mp3 - Misteri Sedih Ketiga. Yesus dimahkotai duri.
ms_dolore4.mp3 - Misteri Sedih yang Keempat. Yesus memanggul Salib ke gunung Kalvari.
ms_dolore5.mp3 - Misteri Sedih Kelima. Yesus wafat di salib.

ms_luce1.mp3 - Misteri Terang Pertama. Yesus dibaptis di sungai Yordan.
ms_luce2.mp3 - Misteri Terang Kedua. Yesus menyatakan diri-Nya dalam pesta pernikahan di Kana.
ms_luce3.mp3 - Misteri Terang Ketiga. Yesus memberitakan Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan.
ms_luce4.mp3 - Misteri terang Keempat. Yesus menampakkan kemuliaan-Nya.
ms_luce5.mp3 - Misteri Terang Kelima. Yesus menetapkan Ekaristi.

ms_gloria1.mp3 - Misteri Mulia Pertama. Yesus bangkit dengan mulia.
ms_gloria2.mp3 - Misteri Mulia Kedua. Yesus naik ke Syurga.
ms_gloria3.mp3 - Misteri Mulia Ketiga. Roh Kudus turun atas Para Rasul.
ms_gloria4.mp3 - Misteri Mulia Keempat. Maria diangkat ke surga.
ms_gloria5.mp3 - Misteri Mulia Kelima. Maria dimahkotai di surga.


ms_salve_regina.mp3 (Salam, Ratu kudus)
Salam, Ratu Kudus,
Bonda berbelas kasih,
kehidupan kami,
kemanisan kami,
dan pengharapan kami,
Kepadamu kami berseru,
kami keturunan Hawa yang terbuang;
kepadamu kami serukan keluh kesah kami,
kedudukan dan tangis kami di dalam lembah air ini.
Palingkanlah,
ya pengantara yang murah hati,
matamu kepada kami.


ms_litanie.mp3 (Loreto Litani...)
Tuhan, kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami.

Kristus, dengarkanlah kami.
Kristus, kabulkanlah doa kami.

Allah Bapa di surga, kasihanilah kami
Allah Putra Penebus dunia, kasihanilah kami
Allah Roh Kudus, kasihanilah kami
Allah Tritunggal Mahakudus, Tuhan Yang Maha Esa, kasihanilah kami

Santa Maria, Doakanlah kami
Santa Bonda Allah, Doakanlah kami
Santa Perawan termulia, Doakanlah kami
Bonda Kristus, Doakanlah kami
Bonda Gereja, Doakanlah kami
Bonda rahmat ilahi, Doakanlah kami
Bonda yang tersuci, Doakanlah kami
Bonda yang termurni, Doakanlah kami
Bonda yang tetap perawan, Doakanlah kami
Bonda yang tak bercela, Doakanlah kami
Bonda yang patut dicintai, Doakanlah kami
Bonda yang patut dikagumi, Doakanlah kami
Bonda penasihat yang baik, Doakanlah kami
Bonda Pencipta, Doakanlah kami
Bonda Penebus, Doakanlah kami
Perawan yang amat bijaksana, Doakanlah kami
Perawan yang harus dihormati, Doakanlah kami
Perawan yang harus dipuji, Doakanlah kami
Perawan yang berkuasa, Doakanlah kami
Perawan yang murah hati, Doakanlah kami
Perawan yang setia, Doakanlah kami
Cermin kekudusan, Doakanlah kami
Takhta kebijaksanaan, Doakanlah kami
Pohon sukacita kami, Doakanlah kami
Bejana rohani, Doakanlah kami
Bejana yang patut dihormati, Doakanlah kami
Bejana kebaktian yang utama, Doakanlah kami
Bunga mawar yang ajaib, Doakanlah kami
Benteng Daud, Doakanlah kami
Benteng gading, Doakanlah kami
Rumah kencana, Doakanlah kami
Tabut perjanjian, Doakanlah kami
Pintu surga, Doakanlah kami
Bintang Timur, Doakanlah kami
Keselamatan orang sakit, Doakanlah kami
Perlindungan orang berdosa, Doakanlah kami
Penghibur orang berdukacita, Doakanlah kami
Pertolongan orang kristen, Doakanlah kami
Ratu para malaikat, Doakanlah kami
Ratu para bapa-bangsa, Doakanlah kami
Ratu para nabi, Doakanlah kami
Ratu para rasul, Doakanlah kami
Ratu para saksi iman, Doakanlah kami
Ratu para pengaku iman, Doakanlah kami
Ratu para perawan, Doakanlah kami
Ratu para orang kudus, Doakanlah kami
Ratu yang dikandung tanpa dosa, Doakanlah kami
Ratu yang diangkat ke surga, Doakanlah kami
Ratu rosario yang amat suci, Doakanlah kami
Ratu pencinta damai, Doakanlah kami

Anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanlah kami.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami.

Doakanlah kami, Ya Bonda Allah yang Kudus.
Supaya kami menjadi layak untuk menerima janji-janji Kristus.

MARI BERDOA
Ya Allah,kami hamba-Mu berdoa kepada-Mu, semoga oleh kerana belas kasihan-Mu kami memperoleh keselamatan badan dan jiwa, serta kerana doa Santa Perawan Maria, kami terhindar dari kesusahan dunia ini dan dapat merasakan kebahagiaan kekal di surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.


OPTIONAL

ms_gioia1v.mp3
«Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria.» (Lk 1:26-27).

ms_gioia2v.mp3
«Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pergunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring: "diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu."» (Lk 1:39-42).

ms_gioia3v.mp3
«Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Siria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem,-- karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud-- supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangnya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan kedalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.» (Lk 2:1-7).

ms_gioia4v.mp3
«Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkan-Nya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan: "Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah", dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati."» (Lk 2:21-24).

ms_gioia5v.mp3
«Tiap-Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur dua belas tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tua-Nya. Karena menyangka bahawa Ia ada diantara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia diantara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil mencari Dia. Sesudah tiga hari, mereka menemukan Dia di dalam bait Allah; Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan-Nya dan segala jawab yang diberikan-Nya.» (Lk 2:41-47).

ms_dolore1v.mp3
«Maka sampailah Yesus bersama murid-murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya: "Duduklah di sini, sementara Aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus serta-Nya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka: "Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku." Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, Kata-Nya: "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."» (Mt 26:36-39).

ms_dolore2v.mp3
«Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalaNya. Mereka memakaikanya jubah ungu, dan sambil maju kedepan mereka berkata: "Salam, hai raja orang Yahudi!" Lalu mereka menampar mukaNya.» (Jn 19:1-3).

ms_dolore3v.mp3
«Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Aleksander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti: Tempat Tengkorak.» (Mk 15:21-22).

ms_dolore4v.mp3
«Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį – Simoną Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą – panėšėti jo kryžių. 22 Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą; išvertus tai reiškia: „Kaukolės vieta“.» (Mk 15, 21-22).

ms_dolore5v.mp3
«Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya. Yesus berkata: "Ya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-Nya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya: "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan diri-Nya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia; mereka mengunjukkan anggur assam kepada-Nya dan berkata: "Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah diri-Mu!" Ada juga tulisan di atas kepala-Nya: "Inilah raja orang Yahudi". Seorang dari penjahat yang di gantung itu menghujat Dia, katanya: "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!" Tetapi yang seorang menegor dia, katanya: "Tidakkah Engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang Engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang satimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata: "Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga, sebab matahari tidak bersinar. tabir Bait Suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring: "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku." Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-Nya.» (Lk 23:33-46).

ms_luce1v.mp3
«Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan."» (Mt 3:16-17).

ms_luce2v.mp3
«Pada hari ketiga ada perkahwinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ; Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkahwinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: "Mereka kahabisan anggur." Kata Yesus kepadanya: "Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: "Apa yang dikatankan kepadamu, buatlah itu!"» (Jn 2:1-5).

ms_luce3v.mp3
«Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!» (Mk 1:15).

ms_luce4v.mp3
«Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka; wajah-Nya bercahaya seperti matahari dan pakaian-Nya menjadi putih bersinar seperti terang.» (Mt 17:1-2).

ms_luce5v.mp3
«Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata: "Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku."» (Mt 26:26).

ms_gloria1v.mp3
«Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di antara orang mati?"» (Lk 24:1-5).

ms_gloria2v.mp3
«Sesudah tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.» (Mk 16:19).

ms_gloria3v.mp3
«Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.» (Acts 2:1-4).

ms_gloria4v.mp3
«Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah Kudus.» (Lk 1:48-49).

ms_gloria5v.mp3
«Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya.» (Rev 12:1).

Send your audio files here


THANK YOU SO MUCH!!!

2024 iPray.eu. All Rights Reserved.

 Website  Creation Software

Made with Mobirise ‌

HTML5 Site Generator