Molitva andelu cuvaru

Andele cuvaru mili svojom snagom me zakrili.

Prema Božjem obecanju cuvaj mene nocu, danju.

Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani.

A kad s ovog svijeta podem sretno da u nebo dodem, da se ondje s Tobom mogu vijekom klanjat dragom Bogu.