Az Úrangyala (Angelus)Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy Mária...

Íme az Úrnak szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy Mária...

És az Ige testté lőn,
és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária...


Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.Könyörögjünk!
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.