A hit felindítása IstenemA hit felindítása Istenem, hiszem erős hittel, hogy egy Isten vagy három személyben: Atya, Fiú és Szentlélek Isten.

Hiszek Jézus Krisztusban, a Te Fiadban, aki emberré lett, meghalt bűneinkért, és majd eljön, hogy élőket és holtakat megítéljen.

Hiszem ezeket az igazságokat, és mindazt, amit a Katolikus Egyház tanít, mert Te nyilatkoztattad ki, aki nem tévedsz soha és mindig igazat mondasz. Ámen.

Hiszek Tebenned igaz élő Isten, aki a jóknak jutalmazója, a gonoszoknak büntetője vagy.

Hiszem, hogy egy vagy Lényegedben, három Személyedben én Teremtőm, Megváltóm és Megszentelőm.

Hiszem és vallom azt a szent hitet, amelyet Krisztus Urunk tanított, az Apostolok hirdettek, és a római katolikus anyaszentegyház tart.

Ebben a szent hitben akarok állhatatosan élni és meghalni, mert ezt a hitet Te, a véghetetlen bölcsesség és csalatkozhatatlan igazmondó nyilatkoztattad ki.