Sveika MarijaSveika, Marija, malones pilnoji!
Viešpats su Tavimi!
Tu pagirta tarp moteru
ir pagirtas Tavo sunus – Jezus.

Šventoji Marija, Dievo Motina,
melsk už mus, nusidejelius,
dabar ir musu mirties valanda.

Amen.