Të falemi MariTë falemi, Mari, hirplote, Zoti me ty!
E bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi.

Shenjtja Mari, Nëna e Hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë.

Amen!