Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?Keresztvetéssel kezdjük:

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.


(Opcionális/választható)

Ezután imádkozzuk:

1. Hiszekegy;

2. Miatyánk...;

3. Üdvözlégy... a HIT erényeiért;

4. Üdvözlégy... a REMÉNY erényeiért;

5. Üdvözlégy... a SZERETET erényeiért;

6. Dicsőség...


A teljes rózsafüzér 4 rózsafüzérből áll, melynek mindegyike 5 titkot tartalmaz.
Miközben a Titkokon elmélkedsz, mondj:

1 „Miatyánkot", 10 „Üdvözlégy Máriát", 1 „Dicsőséget" minden egyes Titoknál.


Minden egyes Titok után elhangzik a „fatimai fohász”.


Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, kölönösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! Ámen.


Mindez együtt egy tizedet tesz ki.

Az 5 titok (5 tized) befejezése után az „Üdvözlégy, Úrnőnk (Salve Regina)” kezdetű imát mondjuk el.

A rózsafüzér végén elmondjuk a Loretói litániát (választható) vagy egy másik Mária-imádságot,
valamint imádkozunk a pápa szándékára:


Miatyánk...

Üdvözlégy...

Dicsőség...

A RÓZSAFÜZÉR TITKAI


AZ ÖRVENDETES RÓZSAFÜZÉR TITKAI / ÖRVENDETES TITKOK
(hétfőn és szombaton)

1. Az angyali üdvözlet
2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
3. Jézus születése
4. Jézus bemutatása a templomban
5. Jézus megtalálása a templombanA VILÁGOSSÁG RÓZSAFÜZÉRÉNEK TITKAI / A VILÁGOSSÁG TITKAI
(Csütörtökön)

1. Urunk megkeresztelkedése a Jordán vizében
2. A kánai menyegző (melyen Jézus kinyilvánította isteni erejét)
3. Isten országának meghirdetése
4. A színeváltozás
5. Az Eucharisztia alapításaA FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR TITKAI / FÁJDALMAS TITKOK
(Kedden és pénteken)

1. Vérizzadás, küzdelem a Getszemáni kertben
2. Jézus megostoroztatása
3. Tövissel koronázás
4. Jézus a keresztet hordozza
5. Jézust keresztre feszítikA DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR TITKAI / DICSŐSÉGES TITKOK
(Szerdán és vasárnap)

1. Feltámadás
2. Mennybemenetel
3. A Szentlélek elküldése
4. Szűz Mária mennybevitele
5. Szűz Mária megkoronázása