Confiteor Deo (Gyónom...)Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással [mindnyájan mellünket verve mondjuk]:
én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.

Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

/Latin rítusú misében, V. Piustól a II. Vat. Zsinatig a lépcsőima része volt, s a miséző és a ministránsok kölcsönösen vallották meg bűneiket/


A PAP „CONFITEOR” - JA

Pap: GYÓNOM a mindenható Istennek,
a Boldogságos mindenkor Szűz Máriának,
Szent Mihály főangyalnak,
Keresztelő Szent Jánosnak,
Szent Péter és Pál apostoloknak,
minden szenteknek és nektek, testvéreim,
hogy nagyot vétkeztem
gondolattal, szóval és cselekedettel.
Én vétkem, én vétkem,
én igen nagy vétkem!
Kérem azért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát,
Szent Mihály főangyalt,
Keresztelő Szent Jánost,
Szent Péter és Pál apostolokat,
az összes szenteket, és titeket, testvéreim,
hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz Istenünkhöz.

Ámen.


Ministráns:
Irgalmazzon neked a mindenható Isten
és bocsássa meg vétkeidet
és vezessen el az örök életre.

Pap: Ámen.


A HÍVEK „CONFITEOR” - JA

Ministráns: GYÓNOM a mindenható Istennek,
a Boldogságos mindenkor Szűz Máriának,
Szent Mihály főangyalnak,
Keresztelő Szent Jánosnak,
Szent Péter és Pál apostoloknak,
minden szenteknek és neked, atyám,
hogy nagyot vétkeztem gondolattal,
szóval és cselekedettel.
Én vétkem, én vétkem,
én igen nagy vétkem!
Kérem azért a Boldogságos,
mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát,
Szent Mihály főangyalt,
Keresztelő Szent Jánost,
Szent Péter és Pál apostolokat,
az összes szenteket, és téged,
atyám, hogy imádkozzatok érettem,
Urunkhoz Istenünkhöz.

Pap:
Irgalmazzon nektek a mindenható Isten és bocsássa meg vétkeiteket és vezessen el az örök életre.

Ministráns:
Ámen.