Ünnepélyes felajánlás Mária szeplőtelen szívénekÓ Mária, hatalmas Szűz és az irgalom Anyja,
az Ég Királynője és a bűnösök menedéke,
felajánljuk magunkat Szeplőtelen Szívednek.

Felajánljuk neked a lényünket, és egész életünket,
mindazt, amink van, mindazt, amit szeretünk, mindazt, amik vagyunk.
Neked ajánljuk testünket, szívünket és lelkünket;
neked ajánljuk otthonainkat, családjainkat, hazánkat.

Azt akarjuk, hogy mindaz, ami bennünk, körülöttünk van, a tied legyen,
és részesüljön anyai áldásod jótéteményeiben.
És azért, hogy ez a felajánlás valóban hatásos és tartós legyen,
a mai napon itt előtted megújítjuk fogadalmainkat,
melyeket keresztségünk és elsőáldozásunk alkalmával tettünk.

Elkötelezzük magunkat, hogy mindig bátran megvalljuk
hitünk igazságait,
és katolikus hitünk szerint élünk. Teljesen alávetjük magunkat
a Pápa rendelkezéseinek, és a vele közösségben levő püspököknek.

Elkötelezzük magunkat
Isten és az Egyház parancsolatainak a megtartására,
és különösképpen az ünnepnapok megszentelésére.

Elkötelezzük magunkat, hogy életünk részévé tesszük, amennyire ez lehetséges,
a katolikus vallás vigasztaló gyakorlatait,
főképpen a szentáldozást és a rózsafüzér imádkozását.

Végül megígérjük neked,
ó Isten dicsőséges Anyja, és az embereknek gyengéd Édesanyja,
hogy egész szívünket a te áldott tiszteletednek szenteljük,
hogy így siettessük és biztosítsuk
Szeplőtelen Szíved uralmával
imádott Fiad Szent Szívének uralmát lelkünkben és minden lélekben,
országunkban és az egész világegyetemben,
amint a mennyben, úgy a földön is.

Ámen.

Felajánlás a Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Szeplőtelen Szívének Szentlélek Úristen!