Jepua, o Zot, pushimin e pasosurJepua, o Zot, pushimin e pasosur.
Dhe i shndrittë drita e pambaruar – Pushofshin në paqe.
Amen!