G arbė Dievui

Garbė Dievui - Tėvui,
ir Sūnui,
ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje,
dabar ir visados,
ir per amžius.

Amen.