Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na pocetku,
tako i sada i vazda,
i u vijeke vjekova.

Amen.