Lorettói litániaUram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!


Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!


Mennybéli Atyaisten
Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten
Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen
Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten
Irgalmazz nekünk!


Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze
Krisztusnak szent anyja
Egyházunknak anyja
Irgalmasság Anyja
Isteni kegyelem anyja
Reménység Anyja
Tisztaságos anya
Szeplőtelen Szűzanya
Sérelem nélkül való anya
Szűz virág szent anya
Szeretetre méltó anya
Csodálatos anya
Jó tanács anyja
Teremtőnk anyja
Üdvözítőnk anyja

Nagyokosságú Szűz,
Tisztelendő Szűz
Dicsérendő Szűz
Nagyhatalmú Szűz
Irgalmas Szűz
Hűséges Szűz
Igazság tükre
Bölcsesség széke
Örömünk oka
Lelki edény
Tiszteletes edény
Ájtatosságnak jeles edénye
Titkos értelmű rózsa
Dávid király tornya
Elefántcsonttorony
Mária aranyház
Frigynek szent szekrénye
Mennyország ajtaja
Hajnali csillag
Betegek gyógyítója
Bűnösök menedéke
Menekültek Menedéke
Szomorúak vigasztalója
Keresztények segítsége, Magyarország oltalmazója
Angyalok királynője
Pátriárkák királynője
Próféták királynője
Apostolok királynője
Vértanúk királynője
Hitvallók királynője
Szüzek királynője
Minden szentek királynője
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné
Mennybe fölvett királynő
Szentolvasó királynője
Családok királynője
Béke királynője
Magyarok nagyasszonya
Kármel ékessége és királynője


Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz minekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!


Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!
Add Uram,
hogy mi, a te szolgáid,
folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk,
és a Boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk,
és örökké tartó örömet élvezzünk,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.