Pirmieji menesiu penktadieniai
Viešpats Jezus, noredamas, kad placiau pasklistu Jo Švenciausiosios Širdies garbinimas, vizitietei vienuolei šv. Margaritai Marijai Alakok perdave daug pažadu visiems Jo Švc. Širdies garbintojams. 1863 m. šie pažadai buvo išdestyti dvylikoje punktu, taip juos išvardina ir popiežius Benediktas XV Margaritos Marijos kanonizacijos buleje 1920 05 13.
Jezaus pažadai Jo Švc. Širdies garbintojams

1. Aš duosiu jiems visu maloniu, reikalingu ju gyvenime.
2. Aš suteiksiu ramybe ju šeimoms.
3. Aš paguosiu juos visuose ju varguose.
4. Aš busiu jiems saugus prieglobstis ju gyvenime ir ypac jiems mirštant.
5. Aš išliesiu gausiu palaiminimu visiems ju sumanymams.
6. Nusidejeliai ras mano Širdyje gailestingumo šaltini ir begalini jo vandenyna.
7. Atšalusios sielos taps uolios.
8. Uolios sielos greitai pakils iki didžio tobulumo.
9. Aš laiminsiu tas vietas, kuriose bus išstatytas ir garbinamas mano Švenciausiosios Širdies atvaizdas.
10. Aš suteiksiu kunigams galia sujaudinti net labiausiai užkietejusias širdis.
11. Vardai tu, kurie platins ši pamalduma, bus irašyti mano Širdyje ir nebus iš jos ištrinti.

Didysis pažadas:
12. Iš savo Širdies gailestingumo pertekliaus, Aš tau pažadu, kad Mano visagale meile suteiks galutines atgailos malone visiems, kurie devynis kartus iš eiles pirmaji menesio penktadieni priims šv. Komunija: Jie nemirs mano nemaloneje ar neprieme sakramentu, o mano Širdis bus jiems užtikrinta prieglauda ta paskutine valanda.

Dvyliktaji, „Didiji pažada“ Viešpats apreiške šventajai 1688 metais. Jezus žada, kad tie, kas atliks šv. Komunija pirmuosius 9 penktadienius, prieš mirti gaus nuoširdaus gailescio už savo nuodemes malone, tures galimybe priimti šv. sakramentus: išpažinti, Paskutini patepima bei Viatika (šv. Komunija mirštanciajam) ir taip pasieks išganyma.


Norint gauti šia didžiule malone, reikia:

„Devynis kartus iš eiles pirmaji menesio penktadieni priimti šv. Komunija“.
Šv. Komunija turi buti priimama butinai pirmaisiais penktadieniais, o ne kitomis dienomis. Tai reikia atlikti devynis kartus be pertraukos – del kokiu nors priežasciu praleidus Komunija, reikia pradeti skaiciuoti iš naujo.

Šv. Komunija reikia priimti neturint sažineje neišpažintos mirtinos nuodemes ir pamaldžiai.
Jei suvokiame, kad mirtinai nusidejome, reikia tuojau sužadinti tobula gailesti, taciau jo neužtenka norint priimti šv. Komunija – butina atlikti sakramentine išpažinti kunigui. Jei sunkiu nuodemiu nepadaryta, išpažintis nebutina prieš kiekviena pirmojo penktadienio šv. Komunija.

Nors tai neminima Didžiajame pažade, bet Viešpats nuolat ragindavo šv. Margarita Marija ypatingai aukoti pirmuju penktadieniu šv. Komunijas kaip atsiteisima už žmoniu abejinguma bei ižeidimus, daromus Jo Švc. Širdžiai Švc. Sakramente.