Ryto maldosGarbinu Tave, mano Dieve, ir myliu Tave iš visos širdies.
Dėkoju Tau, kad mane sutvėrei, padarei mane krikščioniu ir išlaikei mane šią naktį.
Aukoju Tau šios dienos darbus: suteik, kad visi jie sutiktų su Tavo šventąja valia ir būtų skirti didesnei Tavo garbei.
Apsaugok mane nuo nuodėmės ir blogio. Tavo malonė tebūna su manimi.

Amen.


Mano brangi Motina Marija globok mane visą dieną.
Angele Sarge saugok mane.
Šv. Juozapai ir visi Dievo šventieji, melskite už mane.

Amen.