Magnificat
(A Boldogságos Szűz Hálaéneke, mely a Szentírásból vett dicsőítés - Lk 1, 46-55)Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:

Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta,

hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;

az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,

melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.


Dicsőség...