Reggeli felajánlásÚr Jézus, szentséges Szívednek ajánlom fel Nagyasszonyunk szeplőtelen Szívével egyesülve mai napom minden imáját, munkáját, örömét és szenvedését.

Egyesítem mindezt a legszentebb áldozattal, melyet a keresztfán bemutattál,
és oltárainkon szüntelenül jelenvalóvá teszel.

Fogadd el engesztelésül vétkeinkért és szándékaid megvalósulására, (minden rokonom és barátom szándékaiért, amennyiben akaratoddal egyezik), különösen pedig a Szentatya által kijelölt (havi) szándékokra.

Neked ajánlom családomat, egyházközségünket és édes hazánkat!

Ámen.

Uram Jézusom, Mária Szeplőtelen Szíve által neked ajánlom fel a mai napom minden imáját, munkáját, örömét és szenvedését, és egyesítem az egész világon bemutatott szentmiseáldozatokkal.

Felajánlom őket Szent Szíved valamennyi szándékára: a lelkek üdvösségére, a bűnök jóvátételére, a keresztények egységére.

Felajánlom őket püspökeink szándékára, a hívek szándékára, és különösen a Szentatyának erre a hónapra ajánlott szándékára.