Esti imaÓ, Istenem, a mai nap végén
teljes szívemből köszönök
minden kegyelmet, amit Tőled kaptam.

Sajnálom, hogy nem használtam fel őket jobban.

Sajnálom minden bűnömet, amit ellened elkövettem.

Bocsáss meg nekem, Istenem,
és oltalmazz meg kegyesen ezen az éjszakán.

Boldogságos Szűz Mária, drága édesanyám,
végy engem oltalmad alá.

Szent József, kedves őrangyalom,
és Istennek minden szentjei, imádkozzatok értem.

Ámen.

Istenem, imádlak és szeretlek teljes szívemből.

Köszönöm, hogy megteremtettél, kegyelmeddel megmentettél, és a mai napon megőriztél.

Kérlek, fogadd el tőlem, ami jót tettem ma, és bocsásd meg, ami rosszat tettem.

Őrizz meg ezen az éjszakán, és kegyelmed legyen velem mindig.

Ámen.