Szalézi reggeli imaImádlak Istenem,
és szeretlek tiszta szívemből.

Köszönöm Uram, hogy megteremtettél, megváltottál,
és katolikus kereszténnyé tettél,
és hogy ezen az éjszakán megtartottál.

Felajánlom neked mai napom jócselekedeteit.
Add, hogy minden tettem szent akaratod szerint való legyen, és a Te nagyobb dicsőségedre!

Mária, drága édesanyám e napon őrizz meg a bűntől és minden bajtól! Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel!

Őrangyalom, vigyázz rám.

Szent József és Istennek minden szentjei, imádkozzatok értem.

Ámen.

Reggeli imádság
Örök Atya, felajánlom Neked az emberiség minden szenvedését, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt ami az egész napomat betölti.

Egybekapcsolom a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével a Szeplőtelen Szűz Mária által az Isten dicsőségére, hogy Téged az emberek keressenek, megtaláljanak, szeressenek és a lelkek üdvösségére kitartóan imádkozzanak.

Amen.