Προσευχές


Πώς απαγγέλλεται το Ροδάριο;

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως)

ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

Δόξα Πατρί

Χαίρε Μαρία

Δόξα Πατρί

Χαίρε Δέσποινα

Αίτημα της Παναγίας στη Φάτιμα

Οι λιτανείες του Λορέτο

ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ

Άγγελος του Κυρίου

Benedictus

Magnificat

Εσένα, Κύριε