Gebeden

+ Kruisteken

Aanroeping van de Moeder Gods

Akte van berouw

Angelus

Apostolische Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis van Nicea

Avondgebed

Benedictus

Eer Aan de Vader

Gebeden in het Latijn...

Gebed tot de Heilige Aartsengel Michael

Gebed tot de Heilige Jozef

Gebed tot je engelbewaarder

Het morgen gebed

Kom, heilige Geest

Koningin des hemels

Litanie van Loreto

Magnificat

Onze Vader

O mijn Jezus...

Schuldbelijdenis

Te Deum

Ziel van Christus (Anima Christi)