Kinh nguyệnKinh đọc hằng ngày

Dấu Thánh Giá

Truyền Tin

Nữ Vương Thiên Đàng

Đức Chúa Thánh Thần

Tin

Cậy

Mến

Sấp mình

Vì Dấu

Lạy Cha

Kính mừng

Sáng danh

Tin kính (các Thánh Tông đồ)

Tin Kính Nicea (dùng trong Thánh lễ)

Thờ lạy

Đội ơn

Thú nhận

Ăn năn tội

Phù hộ

Sáng soi

Đức Thánh Thiên Thần

Phú dâng

Dâng mọi sự cho Trái Tim Chúa

Dâng ngày

Cảm ơn (sáng)

Cảm ơn (tối)

Trước bữa ăn

Trông cậy

Các câu lạy

Kinh nguyện tắt cầu cho các đẳng
Chúa Nhật

Nghĩa đức tin

10 điều răn Đức Chúa Trời

5 điều răn Hội Thánh

7 phép Bí tích

14 mối thương người

Cải tội 7 mối

Phước thật 8 mối

7 lời cầu

Rước lễ thiêng liêng

Dọn mình rước lễ

Cảm ơn sau khi rước lễ (thiếu nhi)
Lễ Thánh Tâm Chúa

Kính lạy Linh hồn Đức Chúa Giê-su (Anima Christi)

Dâng gia thất cho Trái Tim Đức Chúa Giê-su

Dâng loài người cho Thánh Tâm Chúa Giê-su
Lòng Thương Xót

Cầu xin Lòng Thương Xót Chúa

Lời tận hiến

Đền tạ Trái Tim Chúa
Đức Mẹ

Lần hạt Bảy sự thương khó Đức Mẹ

Kinh nguyện Fa-ti-ma

Lạy Nữ Vương

Hãy nhớ

Dâng mình cho Đức Mẹ

Kinh cầu Đức Bà Hằng Cứu Giúp
Thánh Giu-se

Chúng con thân lạy Thánh Giu-se

Ông Thánh Giu-se bầu cử
Các Thánh

Các Thánh Tử đạo Việt Nam

Đức Thánh Mi-ca-e Tổng lãnh Thiên Thần
Giáng Sinh

Ớ Chúa Hài Đồng
Mùa Chay

Gẫm Đàng Thánh Giá

Lần hạt Năm Dấu Thánh

Hồng ân

Chúng con là vật mọn

A Rất Thánh Giá

Kinh Vực sâu
Kinh cầu

Kinh cầu Tên Đức Chúa Giê-su

Kinh cầu Trái Tim Đức Chúa Giê-su

Kinh cầu Chúa Chuộc Tội

Kinh cầu Đức Bà

Kinh cầu Thánh Giu-se
Thánh thi

Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum)

Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)
Các kinh khác

Lạy Chúa Ngôi Ba là Đấng sáng tạo (Veni Creator Spiritus)

Lời nguyện trong cơn dịch bệnh

Kinh nguyện cùng Đức Mẹ (1)

Kinh nguyện cùng Đức Mẹ (2)