Shenjë e Kryqit


Në emër të Atit, e të Birit e të Shpirtit Shenjt.

Amen!