Osobna posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu
Gospa nam daje svoje Srce kao utocište, i cin posvete njezinu Srcu kao sredstvo za sprecavanje zla. Prepustimo se plamenu ljubavi
njezina Srca, da ono trijumfira u nama i osvoji sva ljudska srca.
Gospa u Fatimi izrekla je ove rijeci Luciji: „Moje Bezgrešno Srce bit ce tvoje utocište i put kojim cu te dovesti do Boga.“
Gospa nam daje svoje Srce kao utocište, i cin posvete njezinu Srcu kao sredstvo za sprecavanje zla. Prepustimo se plamenu ljubavi njezina Srca, da ono trijumfira u
nama i osvoji sva ljudska srca.
Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrešnom Srcu posvecujem i predajem citavo svoje bice: svoje misli, rijeci i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vjecnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvecenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvecenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja!

Amen!


(S dopuštenjem crkvenih vlasti, 1983. Godine)

www.bitno.net