Litanije Milosrdnom IsusuGospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Milosrdni Isuse, Sine Milosrdnog Oca, ... uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, utjelovljen po Duhu Svetome, ...
Milosrdni Isuse, koji objavljuješ Milosrđe Boga u Trojstvu Jedinoga, ...
Milosrdni Isuse, koji ostvaruješ vjekovni plan spasenja, ...
Milosrdni Isuse, koji si se dragovoljno žrtvovao za sve ljude na križu, ...
Milosrdni Isuse, koji svojim Milosrđem obuhvaćaš cijeli svijet, ...
Milosrdni Isuse, koji si nam dao Majku Milosrđa, ...
Milosrdni Isuse, poslušan Ocu, ...
Milosrdni Isuse, vrhovni svećeniče i Posredniče kod Oca, ...
Milosrdni Isuse, koji nam šalješ Duha Svetoga Utješitelja, ...
Milosrdni Isuse, koji nas obnavljaš po svetim sakramentima, ...
Milosrdni Isuse, koji si nepogrešiv u svojim odredbama, ...
Milosrdni Isuse, koji nas činiš djecom i baštinicima neba, ...
Milosrdni Isuse, koji moliš Oca za dar jedinstva među ljudima, ...
Milosrdni Isuse, Učitelju djelotvornog Milosrđa, ...
Milosrdni Isuse, uzore ljubavi prema djeci, bolesnima, napuštenima i patnicima, ...
Milosrdni Isuse, koji neumorno tražiš zalutale i izgubljene, ...
Milosrdni Isuse, koji se brineš za obraćenje i spasenje ljudi, ...
Milosrdni Isuse, svjetlo istine onima koji su u zabludi i grijehu, ...
Milosrdni Isuse, naša utvrdo i pomoći u borbi s đavlom, ...
Milosrdni Isuse, nagrado onima koji vrše djela milosrđa, ...
Milosrdni Isuse, koji nas pozivaš na vječnu i potpunu radost na nebu, ...
Milosrdni Isuse, jedina i potpuna naša nado, ...

Milosrdni Isuse, pošalji Crkvi i svijetu revne glasonoše i širitelje Tvoga Milosrđa, ... sliši nas, molimo Te!

Milosrdni Isuse, daj svoje smilovanje i oprost umirucima, posebice onima koji su živjeli daleko od Tebe, ...

Milosrdni Isuse, daj nam milost ustrajnosti u dobru savezu s Tobom, ...


R. Milosrdni Isuse, koji živiš i djeluješ u svojoj Crkvi.
O. Smiluj se svijetu jer vjecčo je Tvoje milosrđe.Pomolimo se
Ti najbolje iskazuješ svoju svemoć smilovanjem i oproštenjem, umnoži u nama milost Tvoga Milosrđa, da po Tvome obećanju postanemo dionici nebeskih dobara. Po Kristu Gospodinu našemu.

Amen.