Téged, Isten, dicsérünk (Te Deum) őskeresztény, a Szentháromságot dicsérô himnuszTéged, Isten dicsérünk, - Téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten, - Mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok, - Kerubok és Szeráfkarok,
Egek és minden hatalmak - Szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, - Erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég, föld, - Dicsőséged mindent betölt.
Téged dicsér, egek Ura - Apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták - Súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek - Magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte - Szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, Téged - S mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk Tőled jött le - Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled - Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje - Király vagy te mindörökre.

Mentésünkre közénk szálltál - Szűzi méhet nem utáltál.

Halál mérgét megtiportad - Mennyországot megnyitottad.

Isten jobbján ülsz most széket: - Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő: - Mindeneket ítélendő. (Itt meghajlunk vagy letérdelünk)
Téged azért, Uram, kérünk, - Mi megváltónk, maradj vélünk!

Szentjeidhez végy fel égbe - Az örökös dicsőségbe!

Szabadítsd meg, Uram, néped, - Áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald - Mindörökké felmagasztald! (Fölegyenesedünk vagy fölállunk)

Mindennap dicsérünk téged, - Szent nevedet áldja néped.

Bűntől e nap őrizz minket - És bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz; - Híveidhez légy irgalmas!

Kegyes szemed legyen rajtunk - Tebenned van bizodalmunk.
Te vagy Uram, én reményem, - Ne hagyj soha szégyent érnem!