MaldosKryžiaus ženklas

Tėve mūsų

Sveika Marija

Garbė Dievui

Sveika, Karaliene

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ

NIKĖJOS – KONSTANTINOPOLIO TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

Švč. M. Marijos litanija

Dievo Gailestingumo litanija

Šventosios Dvasios litanija

Ryto maldos

ADORACIJAI

Dvasinės komunijos malda

Šventosios Dvasios himnas (Veni, Sancte Spiritus)

Malda septynioms Šventosios Dvasios dovanoms išmelsti

Kryžiaus kelias

Novena Švč. Mergelei Marijai

O Švenčiausioji Jėzaus Širdie

Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. M. Marijos Širdžiai aktas

Pirmieji menesiu penktadieniai

Strėlinės maldos

Malda Šventasis Arkangele Mykolai

Popiežiaus Pranciškaus malda

Šv. Jono Pauliaus II malda už šeimas

Šv. Pranciškaus (Taikos) malda

Vidinio išgydymo malda
Maldos lotynų kalba