Lutjet

RRUZARJA E ZOJES


+ Shenjë e Kryqit
Besimi i Apostujve

Lavdi Atit

Lutjen Fatima

Të falemi Mari

Të falemi Mbretereshe

Ati ynë

Litanitë e Zojës

Jepua, o Zot, pushimin e pasosur

Engjëlli i Hyjit

Puna e dashurisë

Puna e pendimit

Puna e shpresës

Puna e Fesë