Imák Imák


Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?

Apostoli Hitvallás

Üdvöz légy, Úrnőnk (Salve Regina)

Miatyánk (újat)

Miatyánk

Üdvözlégy

Dicsőség

A nicea-konstantinápolyi hitvallás

Fatimai fohász

Lorettói litánia

Krisztus Vérének litániája

Szentlélek-litánia

Ima Szent Józsefhez

Imádság Csomóoldó Boldogasszonyhoz

A hit felindítása Istenem

A remény felindítása Istenem

A szeretet felindítása Istenem

Bűnbánati ima

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! Imádkozzunk a megholt lelkekért!

Mennynek Királyné asszonya

Veni Sancte Spiritus (a Szentlélek segítségül hívása)

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Ima az őrangyalhoz

Az Úrangyala (Angelus)

Benedictus (Áldott)

Magnificat

Confiteor Deo (Gyónom...)

Téged, Isten, dicsérünk (Te Deum) őskeresztény, a Szentháromságot dicsérô himnusz

Krisztus lelke, szentelj meg engem (Anima Christi, sanctifica me): Szentáldozás utáni imádság

Szalézi reggeli ima

Reggeli felajánlás

Esti ima

Ünnepélyes felajánlás Mária szeplőtelen szívének

Az emberi nem felajánlása Jézus Szent Szívének
A Katolikus Egyház Katekizmusa (online)